Тест 2 и дати през сесията

Тест №2 ще се проведе преди лекция 14, на 05.06.2018, от 19:20 до 19:40ч в зала 01/ФМИ.
Тестът ще обхваща лекции 8 до 13 включително.

Който не може да присъства на тази дата, ще може да дойде на алтернативната дата - 23.06 от 10ч в зала 310/ФМИ. Но имайте предвид, че на датата през сесията, Тест 2 ще включва и въпроси от лекция 14.

Тези дати (както и датите/местата за защити на курсови проекти) можете да видите в Провеждане/Дати.