Презентации 2018

Това е индексна страница, където ще слагаме линкове към всички публикувани материали по курса (презентации, теми с домашни и т.н.), в неговото пето издание (2018).

Презентация 1: «TODO»