Point cloud to mesh

Напишете вид геометрия (или разширете съществуващия Mesh), така че да може да се четат point clouds. Носете си няколко примерни point cloud-а, с които да демонстрирате на защитата.