Статус на домашните

В тази темичка ще ви държа up-to-date какъв е статуса на проверяване на домашните (и други TODO задачи) - с нея може да се държите в течение кое е готово и кое - не (може да се абонирате за коментарите ѝ).

- Домашни към лекция 4 - 100% проверени
- Домашни към лекция 5 - 100% проверени
- Домашни към лекция 6 - 100% проверени
- Домашни към лекция 9 - 100% проверени
- Домашни към лекция 10 - 100% проверени
- Домашни към лекция 12 - 100% проверени
- Домашни към лекция 13 - 100% проверени


- Допълнителни материали за курсовите проекти, в github - качени
- Нови курсови проекти - 100% финализирани

Comments

Домашните към Л12 са

Домашните към Л12 са проверени всички.
Лесните и средните проекти са финализирани - повече няма да се добавят, можете да пресметнете кои ви се падат по Ф№.

Проверени 5, 6 и 13.

Всички домашни към лекции 5, 6 и 13 са проверени. Ако на някой съм му пропуснал мейла (или съм му отговорил, но не си вижда точките), да ми пише.

Материалите за курсовите

Материалите за курсовите проекти са качени в github (това засяга единствено задача №4 („Полупрозрачни среди“) от лесните проекти).

Условията на всички курсови

Условията на всички курсови проекти са качени.