Резултати Тест 2 / 2015

Както някои от вас сигурно вече са забелязали, тест №2 е проверен и резултатите са налични в "Текуща оценка".

По стара римска традиция към теста вървят и малко статистики:

COUNT: 32
MIN: 8
MAX: 15 (4 души с максимален брой точки)
AVG: 11.875
MEDIAN: 12
STDEV: 2.0751991743
SKEW: -0.2151320958
KURT: -0.861470237
CORREL: -0.4490621745

Този път нарочно проверявах тестовете в реда на предаването им, понеже исках да верифицирам една стара хипотеза (че хората, които първи предават работите си са уверени в резултатите и имат най-много точки; един вид исках да проверя дали получените точки, спрямо реда на предаване на работите, имат значителна корелация):

correlation analysis

Макар и на око хипотезата да изглежда вярна, корелацията е едва около -0.45, а според Wikipedia - за това количество данни, корелацията е на ръба да бъде статистически значима при 5% доверителен интервал, но по-скоро не е. Явно има достатъчно потготвени, но не съвсем уверени в себе си хора, които използват цялото време да си проверят двукратно и трикратно отговорите. А за мен остава изводът, че интуицията лъже :)