Презентация 13 / 2015

Качена е и презентация 13, с видео и все код.

В github е качен кодът от лекцията, както и едно малко допълнение: вече интерактивният режим не задължава ползването на full screen (даже по подразбиране пълноекранният режим не се ползва, трябва да си го поискате изрично с "fullscreen true" в GlobalSettings), и съм поправил бъга с неравномерната скорост на движение на камерата. Вече параметрите по движение и ротация са зависими от времето за рендериране на последния кадър, което прави движенията с константна "скорост" спрямо земята, независимо от фреймрейта :)

В github са качени и споменатите по време на лекцията "малки оптимизации" (1, 2, 3, 4).

От тях, само първата е значителна, останалите са наистина минорни, така че ако искате - разгледайте я - прави впечатление колко дребни изглеждат спестяванията откъм сметки, предвид колко голямо ускорение дава.