Домашни работи - лекция 10 / 2015

Ето и домашните към лекция 10. Следните задачки:

K = yourFacultyNumber % 3

case K = 0: Зад 0: Spot лампа
case K = 1: Зад 1: Адаптивно семплиране на RectLight
case K = 2: Зад 2: Петоъгълно боке

Задачите носят по 5 точки
За база ползвайте tag homework10
Крайният срок е Петък, 22 януари, 23:59

Comments

tag Homework 10

Може би пропускам нещо, но не откривам tag Homework 10. Моля за съдействие. :-)

tag Homework 10

Може би пропускам нещо, но не откривам tag Homework 10. Моля за съдействие. :-)

Нищо не пропускаш, аз бях

Нищо не пропускаш, аз бях забравил да го sync-на :) Извинявам се за което, вече е качен в github (комит bff4fa).

Крайният срок се удължава до

Крайният срок се удължава до петък вечер, за да мога да върна feedback на всички.