Указания за домашните работи

1. Изтеглете си последните сорсове на учебния рейтрейсър (ако досега не сте ги сваляли, тук е описано как; ако вече сте, просто в директорията на проекта дайте "svn update")
2. Изгответе решението си.
3. От основната директория на проекта (тази, държаща retrace.dsp), създайте patch (файл, който съдържа вашите промени). Това става по следните начини:
3.1. За TortoiseSVN: десен бутон в Windows Explorer->TortoiseSVN->Create Patch...
3.2. За command line клиента: "svn diff > myPatch.diff"
4. Напишете писмо до admin mail. В писмото:
4.1. Attach-нете вашият .patch/.diff файл;
4.2. Напишете си името и факултетния номер;
4.3. Ако не сте реализирали цялото решение, пишете накратко какво сте направили и за какво очаквате точки -- особено, ако задачата по условие позволява да направите само част от нея. Разбира се, ние така или иначе ще я оценим, но ще се спести излишното пращане на мейли от вида "А точки за изискването ХХХ очакваш ли?".
5. Пращате писмото, когато стигнем до него ще ви пратим отговор + точки.

Разрешено е да пращате частични решения, както и е разрешено да питате въпроси по реализацията. Можете да поискате помощ, ако е изникнал някакъв проблем, с който не сте се справили.