Презентация 9 / 2015

Лекция 9 е качена на обичайните места:
- PDF;
- ZIP;
- Video.

Домашните (те ще обхващат материала от лекции 8 и 9) ще бъдат качени четвъртък вечер.