Резултати Тест 1 / 2015

Тест №1 е проверен, резултатите са попълнени в сайта. Можете да си ги видите, като цъкнете на линка "Текуща оценка" в менюто на сайта.

Ако сте проверявали по-рано през деня и още е нямало резултати, цъкнете един Refresh, дори след като отворите страницата (някой елемент в архитектурата на host.bg кешира твърде агресивно).

Ако някой е правил теста, но не си вижда точките даже след refresh, нека да ми пише.

А ето и малко статистика:
Общо проверени тестови работи: 44
Мин. точки: 3
Макс. точки: 15 (има 4 души с пълния брой точки)
Средна стойност: 11.77
Медиана: 12
Стандартно отклонение: 2.50
Skewness: -1.29
Excess kurtosis: 2.10 (дистрибуцията е лептокуртична - прецедент за историята на курса)

По време на проверяването ми направи впечатление разпределението на оценките, в следствие на което сметнах и следната хистограма:
test 1 histogram

Поне на око имаме бимодална дистрибуция - една по-малка част от студентите съвсем очевидно са подценили теста и не са се подготвили добре за него.

По време на теста Никола Божинов ме помоли да публикувам въпросите от теста. Качил съм това, което му се беше паднало на него, вариант 6. Публикувал съм само този вариант, тъй като идеята на тези въпроси е да са секретни, за да бъде хубав тестът. Но човекът поиска, а и имаше 15 точки, така че - wish granted :)