Презентация 8 / 2015

Лекция 8 е качена на обичайните места
- PDF;
- ZIP;
- Video.

Кодът от лекцията също е качен в github. Оказа се, че има малък пропуск в реализацията на bump map и той е коригиран в abdbb5. Проблемът беше, че изчислените dNdx, dNdy остават в каноничното пространство на обекта и се пропуска да им бъде приложена model трансформацията. В резултат, особено при наличие на ротация, светлосенките изглеждаха грешни.