Презентация 6 / 2015

Шестата лекция е качена на обичайните места
- PDF;
- ZIP;
- Video.

Кодът от лекцията също е качен в github.