Презентации 4 и 5 / 2015

Четвърта и пета лекция са качени на обичайните места:
- PDF (4);
- ZIP (4);
- Video (4);
- PDF (5);
- ZIP (5);
- Video (5).

Домашните към тях ще бъдат качени в скоро време.