Презентация 2 / 2015

Презентацията от вчера е качена тук:
- PDF;
- ZIP;
- Video.

Zip-а включва програмката convoluter, която ползвахме за разглеждане и преекспониране на EXR картинки и прилагането на замацване чрез избран blur pattern.

По темата можете да видите още следните материали:
- Computer color is broken (1-minute physics);
- Страничка с дискусия за гама-компесията, и многото съществуващ софтуер, който не работи правилно с нея.
- High resolution light probes - няколко HDR картинки (вкл. показаната по време на лекцията)..