Презентации 2015

Това е индексна страница с всички публикувани материали по курса (презентации, теми с домашни и т.н.), в неговото четвърто издание (2015/2016).

Презентация 1: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео]
Презентация 2: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео]
Презентация 3: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео (само coding-а, виж в дискусията)]
Презентация 4: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео]::[домашни]
Презентация 5: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео]::[домашни]
Презентация 6: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео]::[домашни]
Презентация 7: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео]
Презентация 8: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео]
Презентация 9: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео]::[домашни]
Презентация 10: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео]::[домашни]
Презентация 11: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео]
Презентация 12: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео]::[домашни]
Презентация 13: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео]::[домашни]
Презентация 14: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео]