3D графика - издание 2015/2016

Курсът по 3D графика и трасиране на лъчи ще се води и идния зимен семестър (в момента го няма в списъка с изборни дисциплини на сайта на ФМИ - уведомил съм управата, надявам се скоро да го оправят).

Предстои уточняване на разписанието за тази година и публикуване на датата на първата лекция.