Тест 2 / 2013

Както е записано в Провеждане/Дати, и както обявих в лекциите, тест #2 ще се проведе тази седмица, в петък, 24.01.2014, от 17:20 в зала 101/ФМИ. Ще е идентичен като провеждане с първия тест - 20 минути, 15 въпроса, с по 3-4 възможни отговора, от които само един е верен. Материалът обхваща лекции 8-13 (лекция 13 ще бъде качена на сайта днес).

Comments

Който не може да се яви

Който не може да се яви днеска, кога ще може да го направи?

в петък

То не е днеска, в петък е - иначе ще може да го прави на 01.02, както пише в провеждане/дати.