Лекция 10 / 2013

Качени са и материалите към лекция 10:

PDF, ZIP, Video.

Не съм качил още видеото, но е записано окей и ще го има. Промените са отразени и в кода в github. Единствената допълнителна съществена промяна спрямо написаното на лекцията е в commit 30ac3c0d. Нашата RectLight имаше свойството, че осветява само едно полупространство ("надолу", или в посока -Y в каноничното пространство). В резултат на което, при затворена сцена със светлина (например, новата сцена boxed.trinity), се вижда ясен ръб между осветената и неосветената част. Действителните светлини не се държат така, и за да го няма този ръб, е сменена светлината да варира яркостта си спрямо косинуса от ъгъла между посоката на лампата и посоката на шейдваната точка спрямо лампата.