Домашни - лекции 8+9 / 2013

Домашните (особено 1 и 2-ра задача) са "трудни" - изискват повечко писане и проучване - важи предупреждението от FastCSG домашното (за компенсация, след лекция 10 ще има "лесни" домашни).

Има три задачи, достъпни по стандартната формула с Фак.№ MOD 3:

Задача 0: Wireframe shader, носи 7-8 точки, в зависимост какво реализирате.
Задача 1: Surface Area Heuristic, носи 8-10 точки, пак според качеството на решението и постигнатото ускорение. По желание можете да решите и тази задачка.
Задача 2: Триангулация ("рязане на уши"), носи 9 точки.

Ползвайте tag homework9.
Краен срок: Понеделник 23-ри Декември, 22:59.

Comments

+24h

Крайният срок е удължен с един ден (22→23 Декември). Happy coding :)!