Лекция 9 / 2013

Материалите от лекция 9 са налични:

PDF, ZIP, Видео.

Не стигна времето да разгледаме релефните карти (heightfields). В github има качен код, но геометрията се ренди с грозни артефакти от самозасенчване. Ще оправя артефактите и ще разгледаме релефните карти, както и структурите за ускорено пресичане на релефни карти в следващата лекция.

През уикенда ще бъдат публикувани 3 задачи за домашни, по материала от лекции 8 и 9.