Домашни работи - лекция 4

Зададени са домашните работи към лекция 4. Крайният срок за предаването им е 12ч по обяд на 6 Ноември (идния петък).

Коя точно от всичките задачи ви се пада на вас се определя от факултетния ви номер.

Задача 1: Пресичане с цилиндър - за студентите, чиито факултетни номера завършват на 1 или на 6.
Задача 2: Пресичане с куб - за студентите, чиито факултетни номера завършват на 2 или на 7.
Задача 3: Повече от една светлина - за студентите, чиито факултетни номера завършват на 3 или на 8.
Задача 4: Процедурна текстура - за студентите, чиито факултетни номера завършват на 4 или на 9.
Задача 5: Ориентирай равнината - за студентите, чиито факултетни номера завършват на 5 или на 0.

Преди да почнете работа върху домашните, изтеглете си последната версия на сорс-кода на учебния рейтрейсър от Subversion (инфо за SVN / среди / компилиране)

Когато сте готови с решението си, създайте patch (т.е. от "src" директорията на проекта, давате десен бутон, TortoiseSVN->Create patch...; под Linux: cd src && svn diff > ~/domashno.diff). Създадения patch файл пращайте на e-mail mail, като в писмото укажете:

Име
Факултетен номер

Ще получите потвържение, когато сме получили писмото ви (потвърждението не е автоматизирано, не очаквайте да ви отговорим на момента). Оценките ще публикуваме след идната лекция.

Разрешено е да предадете частично решение.
Можете да питате всякакви въпроси по реализацята на решенията, ако нещо не ви е ясно. Молим, за въпроси по конкретна задача, ползвайте темата на самата задача - задавайте въпросите там.

Comments

Липса на потвърждение

Изпратих домашната работа в указания срок, но още не съм получил потвърждение.

Аз също!

Аз също!

Аз също!

Аз също!

Не се притеснявайте, всичко е

Не се притеснявайте, всичко е тук, просто не съм стигнал до проверяването им :) Довечера ще получите отговори всички.

А, добре :) Помислих, че може

А, добре :) Помислих, че може да има някакъв проблем.

Ново домашно

Ще ни излезе ли скоро новото домашно?

И ще получим ли и

И ще получим ли и потвърждение или поправки за първото домашно? Вече е понеделник вечер и аз нищо не съм получавал.

Да, ще получите. Извинявайте

Да, ще получите. Извинявайте за закъснението - днес вечерта вече последно трябва да ги проверим.