Лекция 5(1.11)

Comments

Няма да имаме - празнуваме

Няма да имаме - празнуваме ден на будителите (както си е по официалния академичен календар на СУ).

Лекция 5 ще се проведе на 8.11.