Изтегляне и компилиране на рейтрейсъра (Windows/TortoiseGIT)

Тук ще опиша примерен подход за да подкарате и компилирате при вас учебния рейтрейсър, под OS Windows.

Трябват ви инсталирани:

  1. Code::Blocks with mingw32 (codeblocks.org » downloads » download binary release » codeblocks-13.12mingw-setup.exe)
  2. msysgit (стандартна инсталация)
  3. TortoiseGIT (също стандартна инсталация)

След като инсталирате тези три неща, следващата стъпка е да свалите сорс-кода на проекта. За този курс ще ползваме сорс-контрол системата git. Ако никога не сте чували за нея, разгледайте едно кратко въведение.

След като сте инсталирали всичко свързано с git, посетете

http://code.raytracing-bg.net/
(или кликнете на линка в навигационното меню на този сайт, "Код").

Този линк ще ви препрати в github. Там ще видите (вдясно на страницата) един линк - HTTPS clone URL. Копирайте си URL-то.

С Windows explorer, идете в директория, където искате да свалите сорскода на проекта (например, на моята машина бих отишъл в F:\develop). Десен бутон там и от popup менюто изберете Git clone... . Ще ви се появи диалог, в който трябва да въведете URL към Git repository-то, което искате да изтеглите. Копирайте там URL-то, което сте взели от github страницата и натиснете ОК. Кодът ще ви се изтегли (нашият проект ще се казва quaddamage и ще се образува във вид на директорийка вътре в избраното място (според примера горе, това би било F:\develop\quaddamage). Предходните версии на учебния рейтрейсър се казваха fmiray, retrace и trinity - няма да работим на тях).

Следващата стъпка е да си подкарате необходимите SDK-та за нашия проект. Quaddamage изисква библиотеките SDL и OpenEXR, като с цел удобство има написан и скрипт - "scripts/download_sdk.py" - който сваля и разархивира библиотеките. За да стартирате скрипта е нужно да имате Python 2.7, или ако не ви се занимава да инсталирате Python, можете да си свалите директно download_sdk.exe (копирайте го в папката на проекта, преди да го изпълните), което е генерирано от скрипта и прави същото. Скриптът ще ви пита дали искате да работите с Code::Blocks или с Microsoft Visual C++ 2013, като независимо от избора ви, в поддиректорийка "SDK" ще се свалят и разархивират пакетите с двете библиотеки (.h файлове, .lib/.а файлове и .dll-и). Необходимите .dll-и ще се копират и в основната директория на проекта, така че можете директно да отворите qdamage.cbp (ако сте избрали да ползвате Code::Blocks) или qdamage.sln (ако сте избрали Visual C++) и да пробвате да компилирате проекта. Би следвало да се компилира без засечки, а ако има проблеми - пишете тук.

С това сте готови - оттук нататък можете да почнете да хаквате по кода на рейтрейсъра!