Презентации (архив 2013/2014)

Това е индексна страница, където ще слагаме линкове към всички публикувани материали по курса (презентации, теми с домашни и т.н.), в неговото трето издание (2013/2014).

Презентация 1: [pdf]::[zip]::[дискусия]
Презентация 2: [pdf]::[zip]::[дискусия]
Презентация 3: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео]
Презентация 4: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео]::[домашни]
Презентация 5: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео]::[домашни]
Презентация 6: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео]::[домашни]
Презентация 7: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео]
Презентация 8: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео]::[домашни]
Презентация 9: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео]::[домашни]
Презентация 10: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео]::[домашни]
Презентация 11: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео]
Презентация 12: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео]::[домашни]
Презентация 13: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео]::[домашни]
Презентация 14: [pdf]::[zip]::[дискусия]::[видео]