Лекция 4::Задача 4

Процедурна текстура

Да се реализира следната двумерна процедурна текстура (по подобие на Checker):

formula

Където ColorX[i], и ColorsY[i] са дадени цветове (за начало можете да ги изберете случайно), а FreqX[i], и FreqY[i] са дадени честоти, от които зависи колко фин да е детайла. Като за начало на FreqX[] и FreqY[] задайте случайни стойности в интервала [0.0 .. 0.8].

Да се използва така направената текстура, на мястото на Checker-а за равнината. Нагласете параметрите на текстурата по ваш вкус.

Точки: 6т.

EDIT: ето примерна картинка с тази текстура, при произволно генерирани параметри:
click me.

Comments

Сумата нали е от 1 до 3?

Сумата нали е от 1 до 3?

Да, до 3 е.

Да, до 3 е.

"Ниска резолюция"

Може ли малко насоки откъде идва следния проблем - текстурата се получава сходна като тази, дадена на примерната картинка, само че е доста "пикселизирана". Сякаш е с по-ниска резолюция. Пробвах някоя и друга сметка да променя, но не се получава. Дали е от сметките нещо ?
Antialiasing  :P

Провери дали в някоя от

Провери дали в някоя от стъпките не превръщаш UV координатите във int. При всички положения НЕ ползвай кода от Checker текстурата, работи си директно с info.u и info.v

Точно int бяха координатите.

Точно int бяха координатите. Благодаря :)
И последно - може ли да се оставят цветовете и честотите да бъдат rand() за всяко създаване на текстурата ?

Да.

Да.