Презентация 13 / 2011

Качена е лекция 13:

PDF с презентацията;
ZIP с .odp и картинки.

Промените в SVN са отразени в r776-782:

  • r775: базова "измервателна" сцена;
  • r776: Множество малки оптимизации върху кода (както са отбелязани и в презентацията); вижте самите промени в subversion за детайли;
  • r777: Оптимизирано пресичане с BBox-ове; FastRay class;
  • r779: Промените от лекция 13. Добавен е кодът на обвиващата библиотека около SDL threding примитивите. Добавени са паралелизации на двата основни for-цикъла от renderScene(). Реализиран е интерактивен режим (камерата се движи със стрелките и мишката);
  • r782: опцийка renderThreads в GlobalSettings, задава колко действително да са рендещите нишки (по подразбиране се прави автоматично засичане на наличните "ядра" в машината).