Домашни работи - лекция 12 / 2011

Публикувани са домашните работи към лекция 12.

Домашните са разделени в две подгрупи, "по-леки" и "по-тежки". Леките (з. 1,2,3) носят по 4 точки, тежките (4,5,6) - по 7т.

K = yourFacultyNumber % 3

case K = 0: Зад 1: Руска рулетка и Зад 4: Прогресивен PT
case K = 1: Зад 2: Layered BRDF и Зад 5: Cosine importance sampling
case K = 2: Зад 3: Light importance sampling и Зад 6: Glossy BRDF

От полагащите ви се две задачи можете да решите и двете, или само едната - както си пожелаете.

SVN ревизията, която да ползвате за база, е 772
Крайният срок е Събота, 21 Януари, 02:00ч АМ