Bi-directional path tracing

Реализирайте Bi-directional path tracing. Разгледайте класическата статия на Lafortune относно алгоритъма.