Лекция 4::Задача 2

Пресичане със куб

Да се реализира пресичане на лъч с куб (зададен чрез център + дължина на страната). Страните на куба са успоредни на координатните равнини.

Като допълнение, измислете начин за изчисляване на UV координатите, който да гарантира плавни преходи на UV координатите по ръбовете на куба, т.е. две съседни страни на куба да дават съвпадащи UV координати по ръба между тях. Ако направите допълнението, закачете и една Checker текстура за да проверите дали сте реализирали съвпадането както трябва.

Точки: 5т за основната задача, 1т за допълнението.

Comments

UV

А имаме ли право да усукваме и деформираме текстурата по някакви начини или има по-умен начин да се направи изчислението на UV координатите така че да имаме плавни преходи?

Да, имате право. Единственото

Да, имате право. Единственото изискване е точките по ръбовете да имат еднакви UV-та, независимо към коя стена считате пресичането; т.е. да нямате "разкъсване" на текстурата по ръбовете.