Филтриране на текстури

Да се направи по-добро филтриране на текстури в отдалечени части на сцената, чрез ползване на ray differentials и summed area tables.
За тестова сцена може да ползвате равнина със сканиран текст от книга. На равнината е поставено отражателно топче.
За още информация можете да видите и тази тема.