Parallax mapping

Създайте възможност на Mesh геометрии да се задава усещане за релеф по метода Parallax Mapping.