Crosseyed / 3DTV viewing

Добавете (или модифицирайте) текущия stereoscopic вариант на камерата, така че да ренди и показва два кадъра един до друг по crosseyed viewing схемата.

Промените са основно системни и засягат SDL фунцкиите и render() - трябва, например, при зададени frameWidth = 640, frameHeight = 480 да се създаде 1280x480 прозорец, в който да се изчертаят един до друг двата кадъра (припомням, че при cross eyed viewing, кадърът за лявото око се намира в дясната половина на екрана. Кадърът за дясното око е отляво). Понеже при този вид гледане няма деградация на цветовете, изключете saturation промените.

Проектът носи 12 т.

Като бонус, реализирайте параметър с име output3DTV на GlobalSettings, който, ако е включен, прави следното:

  • Изходната разделителна способност не се променя, т.е. 640х480 зададени в сценовия файл резултират във 640х480 прозорец;
  • Лявата половина (в примера - 320х480) съдържа кадъра за лявото око, дясната - за дясното, т.е. наобратно на crosseyed схемата;
  • Поради 2 пъти по-ниската хоризонтална разделителна способност на кадър, той трябва да бъде "смачкан" по X. Т.е. все едно сте взели два 640x480 кадъра, rescale-нали сте ги до 320x480, и сте ги сложили един до друг.

Бонусът носи 6 точки и може да бъде реализиран независимо - т.е. да направите само тази част от задачата.