Презентация 10 / 2011

Публикувана е десетата презентация/лекция:

PDF с презентацията
ZIP с .ODP, картинки и клипчето от демонстрацията на Spherical Lens камерата - показно на недостатъците на обектив тип "единична леща".

В SVN промените са отразени в ревизия r719-721.
Ще публикувам и домашните по-късно през деня.