Презентация 9 / 2011

На сайта е качена презентация 9:

PDF с презентацията;
ZIP с .ODP + картинки.

В SVN промените са отразени в следните ревизии:

r701, 702, 703: Bugfixes;
r704: Ray flags. По-бързо изчисляване на сенки; реализация на Домашно 6 / Задача 2;
r708: Значително подобрение на алгоритъма за пресичане с релефни карти. Вече пресичането с обемен пиксел (т.нар. воксел) се разбива до пресичане с два триъгълника (т.е. симулира се триангулацията на цялата релефна карта, а постъпковото трасиране се явява един вид оптимизация). Нормалите се смятат с билинейна интерполация, за да се загладят светлосенките и да изчезне пикселизираният дефект. Вече пресичането с релефни карти е прецизно и може да се махне флагът skip_shadow;
r709: Оптимизацията „най-бързо спускане“ за релефни карти. Включена е по подразбиране. Подобрението в скоростта на рендериране е над 5 пъти.

По-късно ще публикувам и домашни.