Презентация 4

Публикувана е четвъртата презентация. В същото време, в Subversion са качени последните сорсове на учебния рейтрейсър.

[PDF]::[ZIP (.ODP + картинки и клипчета)]