Презентация 7 / 2011

На сайта е качена презентация 7 (PDF, ZIP)

Промените по кода са отразени и в SVN (ревизия 670). Това е кода от лекцията + няколко промени и оптимизации (основно - не ползваме отделен intersectTriangle() метод, а кодът му е вкаран в Mesh::intersect).

Добавена е и още една сцена в data/ - Lect6.retrace. Тази сцена отговаря 1:1 на generateScene() функцията в r659. Можете да я заредите, като смените коя сцена да се зарежда в main(), или като презапишете Lect6 върху scene.retrace.

Домашни към тази лекция няма да има.