ДР/2011/Л6/Зад. 1

Добавете възможност Reflection шейдъра да има променлива "грапавост" по протежение на обекта, като грапавостта се задава с текстура (реално, текстурата ще е с Color стойности, така че glossiness взимайте с Color::intensity()).

Промените включват:
1) Добавяне на алтернативен конструктор на Reflection - който приема един Texture, както и брой семпли.
2) В Reflection::shade трябва да проверите дали имате налична текстура, при който случай вземете локалния glossiness чрез Texture::getTexColor(...).intensity() и го приложете в изчисленията.
3) Променете примерната сцена, като задайте плътността на glossy слоя за подовия шейдър да е 0.75 (за да се вижда по-добре ефекта). На самия glossy reflection шейдър, задайте вместо 0.97 да се ползва някаква текстура. Например, ако ползвате следния файл за битмап текстура и скалиране 256, рендера трябва да е нещо подобно: пример.

Ще се гледа и доколко вашото допълнение се вписва "културно" в досегашния код. Ще искам Reflection шейдър да може да се задава правилно както без никакви параметри (чисто огледало), както с константна грапавост, така и с текстура..

Comments

Може би не съм прочел в

Може би не съм прочел в форума, но къде точно се пращат/качват домашните?

3) Променете примерната сцена, като задайте плътността на glossy слоя за подовия шейдър да е 0.75 (за да се вижда по-добре ефекта). На самия glossy reflection шейдър, задайте вместо 0.97 да се ползва някаква текстура. Например, ако ползвате следния файл за битмап текстура и скалиране 256, рендера трябва да е нещо подобно: пример.

Въведох рендирането да става с текстура, като параметрите се запазват (scaling се взема от glossiness, както когато е подаден float, а не texture, само че се смята всеки път, когато се изчислява glossiness), текстурата е заредена на 256 samples: резултат
Не разбрах само как се задава плътността на Shader-а. Виждам, че когато се прибавя към Layered shader, glossy има някакъв цвят с стойности 0.2; Това ли трябва да стане 0.75? Резултат?

По първия въпрос: тук има

По първия въпрос: тук има инфо за изготвянето на домашните.
По втория - да, това се очаква, да се получи.