Домашни - лекция 5 / 2011

Публикувани са домашните работи към лекция 5:

* "Лесни" задачи, носят по 3 точки, коя от трите задачи решавате зависи от вашия Ф№;
* "Средна" задача, носи 4 точки, достъпна за всички;
* "Трудна" задача, носи 7 точки, достъпна за всички.

Т.е., можете да имате максимум 14 точки от това домашно, ако решите всичко достъпно.
Ползвайте ревизия 636.
Крайният срок е Четвъртък, 24.11.2011, 23:00.