Презентация 3

Публикувана е третата презентация

[PDF]::[ZIP (.ODP + картинки)]

Сорс-кода написан на лекцията, инструкциите за build-ване с библиотеката SDL, както и информация за достъп до SVN базата данни очаквайте в близките дни.