Презентация 2

Публикувана е презентацията от втората лекция

[pdf]

.ZIP файл с тестовите EXR изображения и high dynamic range viewer-ът (демонстриран на лекциите) ще бъде качен в идните дни.

Comments

Още

Качен е и .ZIP файлът към лекция #2, съдържащ:

* Лекцията в .ODP формат;
* HDR viewer + convoluter, позволяващ прилагане на ефекти като gaussian blur върху произволна картинка.

Линк: [zip]

На този сайт ще намерите още няколко HDR картинки (включително и "стаята", която показвахме на лекцията).