Vista buffers

Vista buffer-ите най-после са добавени към проекта (ревизия 365)

Както споменахме, те оптимизират само трасирането на първичните лъчи, така че в сцени, в които вторичните лъчи преобладават (като например, boxed.fmiray), ползата е доста малка; от друга страна, времето за рендериране на прости сцени с точкова светлина (например, meshes.fmiray) пада драстично (1.25s без Vista Buffer срещу 0.75s със, т.е., около 40%). Ползата е още по-голяма, ако се изключи генерирането на вторични лъчи (за целта съм добавил опцията shadows към GlobalSettings, която, ако се изключи ("shadows false"), пропуска смятането на сенките и сцената се рендерира почти изцяло с първични лъчи).

Тъй като промените са отразени само в основния клон на проекта (/fmiray), препоръчваме на студентите, занимаващи се с проекта "Рейтрейснат шах", да интегрират vista buffer промените от основния клон, в своя код, и да замерят дали им помага за ускоряването на графиката. Пишете тук, ако имате проблеми или въпроси с vista buffer-ите.