Лесни

Ако си изберете да правите проект от тази група, получавате проект по познатата формула ФакултетенНомер mod БройПроекти. Проектите носят от 10 до 15 точки (има и едно изключение, което носи 20, но като бонус).

0. Сферична камера
1. Цилиндрична камера
2. Fisheye камера
3. Мъгла
4. Полупрозрачни среди
5. Вълни върху водна повърхност
6. Perlin noise
7. Cross-eyed viewing