Презентация 13

Публикувана е презентация 13.

[PDF]::[ZIP (.ODP + картинки)]

Спрямо изнесената на лекцията презентация са добавени още няколко слайда в края (относно разпределянето на работата и схемите "статично" vs "динамично" разпределение), както и 2 слайда, обясняващи false sharing феномена, свързан с cache coherence механизмите.

Промените в SVN базата са отразени в ревизии 298..303. Ревизия 298 включва "малките" оптимизацийки, споменати на лекцията. r299 включва интерактивен режим, без паралелизация. r303 включва и паралелизация, с използването на библиотеката CXXPTL (C++ Portable Thread Library). Вижте темата Компилиране с cxxptl / настройки / среди за информация как да компилирате проекта с тази библиотека и да се възползвате от всички процесори на вашата машина.

Промените изискват да регенерирате .vcproj/.sln файловете от оригиналното fmiray.dsp. Промените по проекта включват добавянето на 4 конфигурации: Debug, Release, Debug Single-threaded и Release Single-threaded. Последните две не ползват CXXPTL и работят по стария подход с една нишка, докато първите две използват всички нововъведения (препоръчваме ви да ползвате тях).

Освен това, в сцената meshes.fmiray са добавени 4 закоментирани реда; след като го разкоментирате, ще включите "интерактивния" режим на обикаляне на сцената чрез клавиатура и мишка. Ако решите да го пробвате, не забравяйте да си настроите aspectRatio параметъра (от Camera блока) на подходящата стойност за вашия монитор.